پایا پت شاپ

قوانین و مقررات

از نظر حقوقی، در معاملات سایت فروشگاه اینترنتی پایا پت شاپ، صاحب حقیقی فروشگاه (آقای دکتر جواد اینانلو) به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلقی می ِشوند. فروش کالا بر مبنای نوع و تعدادی صورت می گیرد که کاربر سفارش دهنده آنرا در سایت فروشگاه اینترنتی پایا پت شاپ درج نموده است.

ارزش کالا یا کالاهای سفارش داده شده طبق فهرست قیمت سایت محاسبه شده و شامل کلیه مالیات ها و عوارض فروش خواهد بود. تنها مبلغی که در موارد معین به قیمت کالا اضافه می شود، هزینه ارسال خواهد بود. مکان تحویل کالا توسط مشتری سفارش دهنده در سایت درج شده و فروشگاه اینترنتی پایا پت شاپ به عنوان فروشنده متعهد است با رعایت سیاست های معین ارسال کالا، سفارش را در آن مکان تحویل دهد. در صورت عدم حضور سفارش دهنده در مکان تعیین شده، این فروشگاه هزینه های مربوطه را از خریدار طلب خواهد نمود.  سفارش دهنده با تحویل کالای ارسال شده، رضایت خود را از نوع، تعداد و سلامت کالا ابراز می نماید.

خریدار موظف است مبلغ سفارش را هنگام تحویل کالا (در صورت انتخاب پرداخت نقدی) بپردازد. در صورت عدم پرداخت وجه فروشگاه مجازی حق دارد از تحویل کالا خودداری و سفارش را فسخ نماید.

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، دادگاه رسیدگی به جرایم رایانه ای تهران محل عقد صالح میباشد.